HINNOITTELU

Ohessa lueteltuna hinnoitteluesimerkkejä yleisimmistä yksikköhinnoista, sekä tietoa töiden sopimisesta. Hinnoittelu on voimassa toistaiseksi.

 

Työstä voimme antaa kiinteän hinnan, tehdä toteutuneiden kustannuksien perusteella, tai kustannusarvion mukaisesti (+-15%) ilmoitetusta arviosta.

 

Suosimme ensisijaisesti kirjallista sopimista sovitun työn mukaisesta suorittamisesta ja pientöistä edellytämme kirjallista tilausvahvistusta esitettäväksi esim. sähköpostilla. Kokoluokaltaan suuremmat työt tehdään sisällöltään eritellyn tarjouksen ja urakkasopimuksen mukaisesti.

 

Pienten erillistöiden minimiveloitus 2h perusteella

Taloyhtiöille ja ulkopuolisille yrityksille olemme räätälöineet kiinteitä suoriteperusteisia hinnoittelumalleja LVI-asennustöihin, jolloin asennus, huolto- ja kunnossapitotöiden kustannukset ovat aina asiakkaalle ennalta tiedossa (vuosisopimustyöt).

Hinnoitteluesimerkkejä

Päivystystyön hälytyslähtökorvaus / henk.
150€ + Alv 24%

 

Tuntiveloitus, asiantuntija / valvontatyöt
75€ + Alv 24%

 

Tuntiveloitus, työnjohtotyö
65€ + Alv 24%

 

Tuntiveloitus, kosteudenmittaus / kuivaustyöt
50€ + Alv 24%

 

Tuntiveloitus, rakennustyö
45€ + Alv 24%

 

Tuntiveloitus, LVI-asennus
50€ + Alv 24%

 

Vahinkokartoitus
280€ + Alv 24%

 

Märkätilojen kosteusmittaus ja tekninen arviointi (esim. osakehuonoiston myyntitilanne)
240€ + Alv 24%

 

Asuntokaupan kuntotarkastus (alkaen)
600€ + Alv 24%

 

Rakenteiden kuivaustyö (ei sidottu kuivausaikaan, alkaen)
720€ + Alv 24%

 

Rakenteellinen kosteusmittaus, RH-mittaus (erillistyönä, alkaen)
310€+ Alv 24%

Kysy lisää ja ota yhteyttä!
puh. 010 3199900

Noheva group oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Noheva Group Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Noheva Group Oy
Y-tunnus 2908105-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Immonen, toimisto@nohevagroup.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja tuotteiden & palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

 

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää Noheva Group Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla mm. henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, ammatti, sukupuoli, asumismuoto, asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärät, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaus, osto, keskeytys ja peruutustiedot, toimitustiedot- ja ehdot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot), laskutus-, maksu- ja perintätiedot, sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot, yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut, tekstiviestit).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai muista lähteistä, esimerkiksi isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiden huoltoliikkeeiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

 

Tietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään kunnes tuotteiden ja palveluluiden toimittamiseen liittyvät takuu- ja virhevastuut ovat päättyneet.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella suojauksella sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty.

 

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.