YHTEYSTIEDOT

Noheva Group Oy
Y 2908105-1

 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@nohevagroup.fi


Päivystyspalvelu 24/7 (sopimuksen mukaan) puh. 010 319 9909

 

Noheva Group Oy
Y 2908105-1

 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@nohevagroup.fi


Päivystyspalvelu 24/7 (sopimuksen mukaan) puh. 010 319 9909

 

Sami Immonen

Toimitusjohtaja

010 319 9900

Henrik Nuotio

Työpäällikkö

050 5524 220

Arttu Rantanen

Kiinteistövahinkojen työnjohtaja

050 5117 675

Tero Niemi

Rakennustöiden työnjohtaja

050 5550 410

Jari Uotila

LVI-asennustöiden työnjohtaja

050 3551 012

Nico Salminen

Vahinkokartoittaja

050 5111 344

Saku Teräväinen

Vahinkoasiantuntija

050 5113 241

Riitta Immonen

Taloushallinto

hallinto@nohevagroup.fi

Sami Immonen

Toimitusjohtaja

010 319 9900

Henrik Nuotio

Työpäällikkö

050 5524 220

Arttu Rantanen

Kiinteistövahinkojen työnjohtaja

050 5117 675

Tero Niemi

Rakennustöiden työnjohtaja

050 5550 410

Jari Uotila

LVI-asennustöiden työnjohtaja

050 3551 012

Nico Salminen

Vahinkokartoittaja

050 5111 344

Saku Teräväinen

Vahinkoasiantuntija

050 5113 241

Riitta Immonen

Taloushallinto

hallinto@nohevagroup.fi

Hyvä toimittajamme ja yhteistyökumppanimme,

Verkkolaskuoperaattorimme muuttuu 26.01.2024 alkaen ja yhteistyökumppaninamme toimii jatkossa Pagero.

Pyydämme teitä jatkossa lähettämään Noheva Group Oy:tä (y-tunnus 2908105-1) koskevat laskut ensisijaisesti verkkolaskuina seuraavin tiedoin:

Nimi: Noheva Group Oy
Y-tunnus: 2908105-1
Verkkolaskuosoite: 0037290810 51
Operaattori: Pagero
Operaattoritunnus: 003723609900 tai PAGERO

Jos et pysty lähettämään verkkolaskua, voit lähettää PDF-laskun osoitteeseen admicom@xbs-salo.com.
Yhdessä sähköpostissa voi olla vain yhden laskun tiedot yhdessä PDF-tiedostossa, joten laskun mahdolliset liitteet tulee skannata samaan PDF-tiedostoon laskun jatkosivuiksi.

Huomioithan, että PDF-laskussakin tulee olla paperilaskun osoitetiedot. Paperilaskun osoite on:

Noheva Group Oy
OVT 003729081051
PL 908
02066 DOCUSCAN

Teillä on myös mahdollisuus lähettää veloituksetta laskunne Pageron portaalin kautta. Lue lisää: https://www.pagero.fi/project-pages/admicom/.

Huom! Mahdollinen koontilaskutus tulee purkaa.

Laskujenne asianmukaisen ja nopean käsittelyn varmistamiseksi pyydämme teitä tekemään tarvittavat muutokset Noheva Group Oy:tä (y-tunnus 2908105-1) koskeviin tietoihinne. Vain em. osoitteeseen lähetetyt ostolaskut käsitellään. Maksu muistutukset, tiedotteet ja muu posti lähetetään edelleen postiosoitteeseemme:

Noheva Group Oy
Ruiskutie 5
14200 TURENKI

Postiosoitetiedot:

Ruiskutie 5, 14200 Turenki

 

Toimipistetiedot:
Hansatie 1 LH2, 13430 Hämeenlinna

Yhteydenottolomakkeet

Kosteusmittaus ja rakenteiden kuivaus

Rakentaminen

Asiantuntijapalvelut

LVI-asennus ja huoltotyöt

Noheva group oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Noheva Group Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Noheva Group Oy
Y-tunnus 2908105-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Immonen, toimisto@nohevagroup.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja tuotteiden & palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

 

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää Noheva Group Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla mm. henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, ammatti, sukupuoli, asumismuoto, asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärät, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaus, osto, keskeytys ja peruutustiedot, toimitustiedot- ja ehdot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot), laskutus-, maksu- ja perintätiedot, sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot, yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut, tekstiviestit).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai muista lähteistä, esimerkiksi isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiden huoltoliikkeeiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

 

Tietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään kunnes tuotteiden ja palveluluiden toimittamiseen liittyvät takuu- ja virhevastuut ovat päättyneet.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella suojauksella sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty.

 

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme sinuun yhteydessä pikimmiten.