Noheva Group Oy
Y 2908105-1

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@nohevagroup.fi
Päivystyspalvelu 24/7 (sopimuksen mukaan) puh. 010 319 9909

Rakentaminen ja kiinteistövahinkojen käsittelyt

 Sami Immonen, RKM
Toimitusjohtaja
puh. 010 319 9900
(operatiivinen johto, tarjouslaskenta, tilaukset, vuosisopimustyöt, asiantuntijapalvelut, muut asiat)

Henrik Nuotio
Vahinkoasiantuntija ja projektipäällikkö
PKM Pätevöitynyt kosteudenmittaaja
puh. 050 5524 220
(rakennustöiden hankekäsittelyt kosteusmittaukset, vahinkokartoitukset- ja rakenteiden kuivaustyöt)

Ville Kuusela
puh. 045 3132 767
(rakennustöiden hankekäsittelyt)

LVI-asennus, huolto- ja kunnossapitotyöt

Henri Suvitie
puh. 050 355 1012

Juho Koskinen
puh. 045 3488 383

Taloushallinto

Riitta Immonen
Talouspäällikkö
toimisto@nohevagroup.fi

(osto- ja myyntireskontra, henkilöstöasiat)

Verkkolaskuosoite: 003729081051
Operaattori: Pagero
Välittäjän tunnus: 003723609900

 

Huom! Emme vastaanota paperilaskuja. Maksumuistutukset ja mahdolliset tiedotteet toimitetaan sähköpostiosoitteeseen toimisto@nohevagroup.fi tai postiosoitteeseemme. Laskulla oltava työtä koskeva viitenumero, toimitusosoite ja työn tilaaja. Puutteellisin tiedoin lähetetyt laskut palautamme lähettäjälle. Ostolaskujen maksuehdon oltava vähintään 14 pv netto.

Mikäli käytössänne on paperinen laskutus, pyydämme teitä lähettämään laskut alla olevaan osoitteeseen. Huomioittehan että alla olevat tiedot tulee näkyä sellaisenaan skannattavassa laskukuvassa, tiedot pelkässä kirjekuoressa eivät riitä.

Noheva Group Oy
OVT 00372908105
PL 908
02066 DOCUSCAN
 
Sähköpostilla toimitettavien ostolaskujen yhteydessä on huomioitava:
– Osoitteeseen voi lähettää ainoastaan laskuja, ei muuta postia.
– Laskun tulee olla PDF-formaatissa.
– Yhdessä sähköpostissa voi olla vain yhden laskun tiedot. Kaikkien laskun sivujen täytyy olla yhdessä PDF-tiedostossa, joten laskun mahdolliset liitteet skannataan samaan PDF-tiedostoon laskun jatkosivuiksi. Siten sähköposti voi sisältää ainoastaan yhden PDF-tiedoston.
– PDF-tiedosto ei saa olla salattu tai salasanalla suojattu.

Postiosoitetiedot:

Ruiskutie 5, 14200 Turenki

 

Toimipistetiedot:
Hansatie 1 LH2, 13430 Hämeenlinna

Yhteystiedot

Noheva Group Oy
Y 2908105-1

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@nohevagroup.fi
Päivystyspalvelu 24/7 (sopimuksen mukaan) puh. 010 319 9909

Verkkolaskuosoite: 003729081051
Operaattori: Pagero
Välittäjän tunnus: 003723609900

 

Huom! Emme vastaanota paperilaskuja. Maksumuistutukset ja mahdolliset tiedotteet toimitetaan sähköpostiosoitteeseen toimisto@nohevagroup.fi tai postiosoitteeseemme. Laskulla oltava työtä koskeva viitenumero, toimitusosoite ja työn tilaaja. Puutteellisin tiedoin lähetetyt laskut palautamme lähettäjälle. Ostolaskujen maksuehdon oltava vähintään 14 pv netto.

Mikäli käytössänne on paperinen laskutus, pyydämme teitä lähettämään laskut alla olevaan osoitteeseen. Huomioittehan että alla olevat tiedot tulee näkyä sellaisenaan skannattavassa laskukuvassa, tiedot pelkässä kirjekuoressa eivät riitä.

Noheva Group Oy
OVT 00372908105
PL 908
02066 DOCUSCAN
 
Sähköpostilla toimitettavien ostolaskujen yhteydessä on huomioitava:
– Osoitteeseen voi lähettää ainoastaan laskuja, ei muuta postia.
– Laskun tulee olla PDF-formaatissa.
– Yhdessä sähköpostissa voi olla vain yhden laskun tiedot. Kaikkien laskun sivujen täytyy olla yhdessä PDF-tiedostossa, joten laskun mahdolliset liitteet skannataan samaan PDF-tiedostoon laskun jatkosivuiksi. Siten sähköposti voi sisältää ainoastaan yhden PDF-tiedoston.
– PDF-tiedosto ei saa olla salattu tai salasanalla suojattu.

Postiosoitetiedot:

Ruiskutie 5, 14200 Turenki

 

Toimipistetiedot:
Hansatie 1 LH2, 13430 Hämeenlinna

Yhteydenottolomakkeet

Noheva Group Oy 2908105-1

Kosteusmittaus ja rakenteiden kuivaus

Rakentaminen

Asiantuntijapalvelut

LVI-asennus ja huoltotyöt

Noheva group oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Noheva Group Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Noheva Group Oy
Y-tunnus 2908105-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Immonen, toimisto@nohevagroup.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja tuotteiden & palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

 

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää Noheva Group Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla mm. henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, ammatti, sukupuoli, asumismuoto, asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärät, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaus, osto, keskeytys ja peruutustiedot, toimitustiedot- ja ehdot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot), laskutus-, maksu- ja perintätiedot, sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot, yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut, tekstiviestit).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai muista lähteistä, esimerkiksi isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiden huoltoliikkeeiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

 

Tietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään kunnes tuotteiden ja palveluluiden toimittamiseen liittyvät takuu- ja virhevastuut ovat päättyneet.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella suojauksella sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty.

 

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Kiitos yhteydenotosta!

Olemme sinuun yhteydessä pikimmiten.