Noheva

Sotilasslangistakin tunnettu lyhennys sanoista; nopea, heti, valmis. Adjektiivina tarkoittaa kykenevää, älykästä ja omatoimista.
Näin noheva on kuvattu sanakirjassa, jonka pohjalta yhtiö on valinnut kuvaavan nimensä.

 

Yhtiö on perustettu vuonna 2018, Hämeenlinnassa, mutta yhtiö käynnisti täysipäiväisen liiketoiminnan vasta syys-lokakuussa 2020. Liikevaihtomme loppuvuoden 2020 osalta oli noin 140 000€ ja vuoden 2021 osalta lähemmäs 660 000€. Voidaksemme tarjota asiakkaillemme yhä monipuolisemman palvelukokonaisuuden. laajennamme ja vahvistamme liiketoiminnallisia osa-alueitamme strategisesti ja hallitusti. Kehitämme myös toimintaamme ja innovoimme uusia, entistä parempia ratkaisuja

Olemme Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden jäsenyhdistys ja toimimme turvallisen vahinkosaneerauksen menettelytapojen mukaisesti.

Yrityksellä on RALA –pätevyys paikallisurakointiin ja julkinen referenssien listaus tehdyistä hankkeista.

Täytämme tilaajavastuulain velvollisuudet, sekä edellytämme sitä alihankkijoiltamme.

Yritys on saavuttanut korkean Rating Alfa –luottoluokituksen, johon yltää vain joka kymmenes suomalaisyritys. Luokitus on merkki yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä.

Vahvuutena meillä on vankka kokemus kiinteistövahinkojen kokonaisvaltaisista käsittelyistä, vakuutusyhtiöiden toimintamallien tuntemisesta, sekä korjausrakentamisen palveluiden tuottamisesta. Henkilöstömme on käsitellyt yhteishistoriassa yli tuhat kiinteistövahinkoa sekä korjaus- tai uudisrakentamisen hanketta.

 

Nohevan tiimi kasvaa hyvää vauhtia. Vuoden 2021 kuluessa yhtiön henkilöstömäärä kasvoi kahdeksaan henkilöön. Nykyinen henkilöstövahvuutemme vuonna 2022 on yksitoista ja työllistämme useita alihankkijoita.

Terveisin,
Sami Immonen

Noheva Group Oy 2908105-1

Noheva group oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Noheva Group Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Noheva Group Oy
Y-tunnus 2908105-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Immonen, toimisto@nohevagroup.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja tuotteiden & palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

 

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää Noheva Group Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla mm. henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, ammatti, sukupuoli, asumismuoto, asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärät, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaus, osto, keskeytys ja peruutustiedot, toimitustiedot- ja ehdot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot), laskutus-, maksu- ja perintätiedot, sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot, yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut, tekstiviestit).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai muista lähteistä, esimerkiksi isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiden huoltoliikkeeiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

 

Tietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään kunnes tuotteiden ja palveluluiden toimittamiseen liittyvät takuu- ja virhevastuut ovat päättyneet.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella suojauksella sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty.

 

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.