RAKENTAMINEN JA KIINTEISTÖVAHINKOJEN KORJAUSTYÖT

Tero Niemi

Rakennustöiden työnjohtaja

050 5550 410

Arttu Rantanen

Kiinteistövahinkojen työnjohtaja

050 5117 675

Rakennustyömme keskittyvät pääosin korjausrakentamisen hankkeisiin, mutta rakennamme myös osittain uudistuotantoa. Teemme mm. märkätilojen peruskorjaustöitä, huoneistosaneerauksia, toimitilojen muutostöitä, sekä taloyhtiöiden rakenteiden perusparannuksia julkisivujen osakorjauksista sisäpintojen rakenteisiin.


Vahvuutena meillä on laaja-alainen osaaminen ja kyky suorittaa moninaisia rakennusalan hankkeita, jolla vastaamme kiinteistöjen, niiden rakenteiden, sekä elinkaaren ylläpidon vaatimien korjaustöiden tarpeisiin.


Suurimmat työmaamme ovat muodostuneet taloyhtiölähtöisistä peruskorjaushankkeista aina käyttövesiputkistosaneerauksien kokonaisurakointiin. Urakkamuotona voi olla: kokonaishintainen urakka, KVR-urakka, tai projektinjohtourakka.


Pintakäsittelytöistä vastaa yrityksessämme oma pintakäsittelyalan ammattilainen, joka kiertää rakennustyökohteissamme keskittyen laadukkaaseen lopputulokseen ja pintojen viimeistelyyn.


Erityisvahvuutena toiminnassamme on vahinkosaneeraus ja kokonaisvaltainen kiinteistövahinkoprosessin asiainhoito.

Rakentamisen toiminnan kulmakivet:

Purkutyöt

Purkutyöt suoritetaan siististi ja hyvin, muuta ympäristöä rasittamatta, osastoimalla, suojaamalla ja alipaineistamalle purkutyön alaiset tilat HEPA-suodattimella varustetulla alipaineistajalla. Purkujätteet haluamme lajitella ja käsitellä vastuullisesti.

Rakennustyöt

Rakennustyöt suoritetaan huolellisesti laadukkaita rakennusaineita ja tarvikkeita käyttäen. Töiden etenemisestä ja valmistumisesta tiedotamme ja haluamme olla tiiviisti yhteydessä asiakkaaseemme koko korjaustöiden ajan.

Valmistuminen

Valmistuminen. Täytämme yhteisesti sovitun sisällön ja haluamme luovuttaa valmiin kokonaisuuden aikataulun mukaisesti loppusiivottuna asiakkaallemme.

Mikäli jotain erikoistyötä emme itse tee, käytämme siihen laajan verkostomme kautta parhaimmiksi todettuja yhteistyökumppaneitamme, että voimme kantaa kokonaisvastuun asiakastamme kohtaan.

Noheva group oy:n tietosuojaseloste

Rekisterin nimi
Noheva Group Oy:n asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä
Noheva Group Oy
Y-tunnus 2908105-1

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riitta Immonen, toimisto@nohevagroup.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteiden hoitamista ja tuotteiden & palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

 

Rekisterin henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää Noheva Group Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla mm. henkilötunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, ammatti, sukupuoli, asumismuoto, asiakkuuden alku- ja loppupäivämäärät, asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaus, osto, keskeytys ja peruutustiedot, toimitustiedot- ja ehdot, asiakaspalautteet ja reklamaatiot), laskutus-, maksu- ja perintätiedot, sekä luottokelpoisuutta koskevat tiedot, yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi sähköpostit, verkkokeskustelut, tekstiviestit).

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai muista lähteistä, esimerkiksi isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiden huoltoliikkeeiltä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

 

Tietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään kunnes tuotteiden ja palveluluiden toimittamiseen liittyvät takuu- ja virhevastuut ovat päättyneet.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä henkilötietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella suojauksella sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty.

 

Rekisteröiden oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.


Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.